Vlaams Parlement keurt “Pop-updecreet” goed naar nieuws overzicht

06 Juli 2016

Op 8 juni 2016 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde “pop-updecreet” goed, het decreet dat een kader moet scheppen voor de kortetermijnhuur van handelspanden. Het decreet brengt rechtszekerheid en komt tegemoet aan een aantal behoeften van verhuurders, ondernemers en consumenten.

Pop-upstores bieden startende ondernemers immers de kans om zonder al te veel risico’s en zonder meteen aan een (langetermijn-) handelshuurovereenkomst gebonden te zijn, een concept uit te proberen en dit tot maximaal één jaar lang. Na dat jaar valt de overeenkomst automatisch onder het toepassingsgebied van de Handelshuurwet.

Huurders kunnen bovendien eenvoudig de overeenkomst beëindigen, éénzijdig of in onderling overleg. Zo komt Vlaanderen tegemoet aan de economische realiteit waarin er nogal wat panden leeg blijven staan, onder andere omdat de drempel naar een “gewone” handelshuur voor startende ondernemers vaak te hoog is. Een creatieve invulling van leegstaande handelsruimten moet voor meer dynamiek zorgen in handelscentra en in buurten met veel leegstand.

Bron: Vlaams Parlement

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons